Zostań członkiem Stowarzyszenia. Wypełnij Deklaracje. Kliknij tu…

POLSKIE ZBORY BIBLIJNE

Społeczność Jezusa Chrystusa

Słuchaj, Izraelu! PAN, nasz Bóg, PAN jest jeden. Będziesz miłował PANA, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i z całej swej siły.

Święta biblijne

Sprawdź, jakie święta należą do Świętego Przymierza z Bogiem YHWH.

Wszystkie opisane poniżej święta mają charakter proroczy, są cieniami tego, co ma nastąpić. Święta wiosenne wypełniły się z pierwszym przyjściem Pana Jezusa około 2 tysiące lat temu, a święta jesienne wypełnią się w niedalekiej przyszłości.

Obchodzenie i praktyczne poznawanie świąt naszego Boga jest bardzo ważne, trwamy w ten sposób w jego świętych cyklach, a więc wkraczamy w Przymierze. Wychodzimy z ciemności, w której zostaliśmy wychowani, aby powrócić do naszego Ojca, do naszej cudownej Światłości odwracając się w ten sposób od fałszywych cyklów antychrysta.

Święto Paschy (Pesach)

Dzień świąteczny, 14 dnia, pierwszego miesiąca, nazywanego również ABIB lub NISAN.

W ciągu dnia jest dzień przygotowania, a wieczorem wieczerza. Spożywamy przaśny chleb i owoc winorośli.

Święto upamiętnia zabicie Baranka Paschalnego oraz zabicie Baranka Bożego – Jezusa Chrystusa.

Święto upamiętnia również ostatnią plagę nad ziemią Egiptu – zabicie pierworodnych.

Księga Wyjścia 12:3-14; Księga Kapłańska 23:5

Święto Przaśników (Chag Hamacot)

7 dni świątecznych od 15 do 21 dnia, pierwszego miesiąca, nazywanego również miesiącem ABIB lub NISAN.

15 i 21 dzień są tzw. Wielkim Szabatem. W ciągu całego dnia Wielkiego Szabatu jest święto (dzień całkowicie wolny od pracy). Przez 7 dni spożywamy przaśny chleb.

Święto upamiętnia wyjście narodu Izraela z Egiptu, wyzwolenie go z niewoli.

Obecnie święto Przaśników wskazuje (dzięki ofierze Pana Jezusa) na wyprowadzenie ludu Bożego z niewoli tego świata, który jest duchowym Egiptem, a więc z niewoli grzechu.

Księga Kapłańska 23:6-8; Księga Wyjścia 12:15-18

Dzień Pierwocin / Pierwsze Owoce (Jom Habikurim)

Dzień świąteczny, występujący w pierwszym miesiącu roku, nazywanym również miesiącem ABIB lub NISAN.

Dzień ruchomy, wypadający zawszę w niedzielę po święcie Paschy, po Szabacie tygodniowym.

W tym dniu należało złożyć Bogu ofiarę, przede wszystkim z pierwocin plonów. Aktualnie nie obowiązują już ani fizyczne ofiary, ani fizyczna świątynia, składamy Bogu ofiary duchowe. Dzień ten służy do wyznaczenia Święta Tygodni (Pięćdziesiątnicy).

Jezus Chrystus poprzez zmartwychwstanie stał się pierwszym plonem (pierwocinami).

Księga Kapłańska 23:9-15; 1 List do Koryntian 15:20

Święto Tygodni/ Pięćdziesiątnica (Szawuot)

Dzień świąteczny, występujący w trzecim miesiącu, nazywanym również miesiącem SIWAN, w dniu ruchomym.

Dzień ten liczony jest jako 50 dzień (czyli dzień po siódmym Szabacie tygodniowym) od dnia pierwocin/ pierwszych owoców, występuje zawsze w niedzielę. Jeden z tzw. Wielkich Szabatów.

W ciągu całego dnia Wielkiego Szabatu jest święto (dzień całkowicie wolny od pracy).

Święto upamiętnia zawarcie Przymierza między Bogiem YHWH, a Izraelitami (złamanego około 40 dni później). Aktualnie upamiętnia zesłanie Ducha Świętego czyli zawarcie Nowego Przymierza.

Księga Kapłańska 23:15-21;
Księga Powtórzonego Prawa 16:9-10

Dzień Trąbienia (Jom Terua)

Dzień świąteczny, 1 dnia siódmego miesiąca, nazywanego również miesiącem ETANIM lub TISZRI.

W Słowie Bożym nie występuje definicja znaczenia tego Święta, czy też informacja, co upamiętnia. Wiemy jedynie, że w tym dniu jest dzień odpoczynku, Wielki Szabat, w którym obowiązywało trąbienie w Szofar (trąbę zbudowaną z rogu barana lub kozła).

W ciągu całego dnia Wielkiego Szabatu jest święto (dzień całkowicie wolny od pracy).

Księga Kapłańska 23:23-25; Księga Liczb 29:1

Dzień Przebłagania (Jom Kippur)

Dzień świąteczny, w 10 dniu siódmego miesiąca, nazywanego również miesiącem ETANIM lub TISZRI. To święto to także tzw. Wielki Szabat. W ramach tego święta mamy szczegółowy nakaz, aby zacząć świętowanie już w 9 dniu, wieczorem.

W ciągu całego dnia Wielkiego Szabatu jest święto (dzień całkowicie wolny od pracy).

W czasie tego święta Lud Boży miał się upamiętać, trapić swoje duszę, pokutować, aby Bóg YHWH wybaczył ludowi jego grzechy.

Aktualnie podchodzimy do tego Święta oczywiście duchowo i nie tylko w trakcie tego Święta, ale codziennie mamy być nienaganni. Nasze grzechy zostały zmyte ofiarą Naszego Pana Jezusa i teraz powinniśmy żyć w świętości, wyzbyci wszelkiego grzechu, bez potknięć i upadków. A jeżeli zdarzy nam się potknięcie, to natychmiast pokutujemy przed Ojcem poprzez jedynego pośrednika Jahushę.

Księga Kapłańska 23:26-32; Księga Kapłańska 25:9

Święto Namiotów (Sukkot)

8 dni świątecznych od 15 do 21 dnia oraz 22 dzień siódmego miesiąca, nazywanego również miesiącem ETANIM lub TISZRI. W przypadku tego święta Wielki Szabat to 15 i 22 dzień.

W ciągu całego dnia Wielkiego Szabatu jest święto (dzień całkowicie wolny od pracy).

Święto upamiętnia wędrówkę Izraelitów po pustyni, na której mieszkali w Namiotach (Szałasach).

Aktualnie święto traktujemy duchowo, nasze ciała są namiotami dla naszego Ducha i Ducha Świętego.

Księga Powtórzonego Prawa 16:13; Księga Kapłańska 23:33-34; 36; 39-43

Kalendarz Biblijny

Zachęcamy do pobrania zaktualizowanego kalendarza na rok 2024.

Kalendarz Przymierza 2024 (PDF)
Aktualizacja: 2.04.2024

Kalendarz Przymierza

Interaktywny Kalendarz Przymierza już dostępny na naszej stronie! Sprawdź, kiedy przypadają poszczególne Biblijne Święta i nie tylko. Kalendarz obejmuje lata do roku 2032!

Chcesz poznać prawdę Słowa Bożego? Zostań członkiem naszego Zgromadzenia. Wypełnij Deklaracje Członkowską już dziś!