Zostań członkiem Stowarzyszenia. Wypełnij Deklaracje. Kliknij tu…

POLSKIE ZBORY BIBLIJNE

Społeczność Jezusa Chrystusa

Słuchaj, Izraelu! PAN, nasz Bóg, PAN jest jeden. Będziesz miłował PANA, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i z całej swej siły.

Dekalog

Jak brzmi prawdziwe 10 Przykazań?

  1. Ja jestem YHWH, twój Elohim (Bóg), który cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli.

  2. Nie będziesz miał innych bogów przede mną. Nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w górze na niebie, co jest nisko na ziemi ani co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu ani nie będziesz im służył, bo ja jestem YHWH, twój Bóg, Bóg zazdrosny, nawiedzający nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; A okazujący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań.

  3. Nie będziesz brał imienia YHWH, twego Boga, nadaremnie, gdyż YHWH nie zostawi bez kary tego, który bierze jego imię nadaremnie.

  4. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie swoje prace; Ale siódmy dzień jest szabatem YHWH, twego Boga. W tym dniu nie będziesz wykonywał żadnej pracy – ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje bydło, ani twój gość, który jest w obrębie twoich bram. YHWH bowiem przez sześć dni stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co jest w nich, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego YHWH błogosławił dzień szabatu i uświęcił go.

  5. Czcij swego ojca i swoją matkę, aby twoje dni były długie na ziemi, którą YHWH, twój Bóg, da tobie.

  6. Nie będziesz mordował.

  7. Nie będziesz cudzołożył.

  8. Nie będziesz kradł.

  9. Nie będziesz fałszywie świadczył przeciw twemu bliźniemu.

  10. Nie będziesz pożądał domu twego bliźniego ani nie będziesz pożądał żony twego bliźniego, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego.

Księga Wyjścia,  20: 2-17

Chcesz poznać prawdę Słowa Bożego? Zostań członkiem naszego Zgromadzenia. Wypełnij Deklaracje Członkowską już dziś!